Crkve grada Čabra - Čabar | web portal Turističke zajednice

Go to content

Crkve grada Čabra

ZNAMENITOSTI
Svetište Majke Božje Svetogorske

Svetište Majke Božje Svetogorske je, iza Trsata najpoznatije Marijansko svetište u Gorskom kotaru i u Hrvatskom primorju. Nalazi se na strmom brdu, 975 metara nad morem. Do svetišta danas vodi asfaltirana cesta, duga nekoliko kilometara, koja se odvaja od glavne prometnice između Malog Luga i Smrečja. U požaru gerovskog župnog stana 1733. godine izgorjela je sva dokumentacija pa tako i najvrjedniji podaci o svetogorskoj crkvi. Zapisi novijeg doba nastanak svetišta svrstavaju u razdoblje između 1404. i 1470. godine, dakle u vrijeme Matije Korvina. O starosti Svete gore svjedoči i karta Ivana Klobučarića izrađena nakon 1603. godine, na kojoj je na brdu u blizini Gerova ucrtan objekt koji vjerojatno predstavlja svetogorsku crkvu. Neki spominju da crkva pripada seriji zavjetnih crkava Zrinskih i Frankopana (1650.g.). Nekoć davno ovdje je bila mala kapelica, koja je kasnije pregrađivana i dograđivana. U stara vremena pape su odobravale proštenja u dane većih crkvenih blagdana, pa je tako i svetogorska crkva dobila velika proštenja od pape Benedikta XIV (1675-1758) i Klementa XIII. Majka Božja Svetogorska je zaštitnica pomoraca. U raznim napisima se Majka Božja Svetogorska naziva Majka Božja Karmelanska, ali taj naziv kod nas nije udomaćen. O nastanku svetišta u narodu se zadržalo nekoliko legendi. Spomenut ćemo dvije. Prva govori o tome da su u davna vremena pastiri na mjestu ispaše ovaca pronašli sliku Majke Božje i na kamenu utisnuti kolobar. Tu je, kažu, Majka Božja, putujući na  Svetu Goru, sjela da se odmori, a dno njezine košarice otisnulo se u kamenu za sva vremena. Na tom je mjestu sagrađena crkva. Prema drugoj, na mjestu gdje je paslo stado ovaca, skupina pastira pronašla je Gospin kip pričvršćen na jednu jelu. Pred njim su pastiri često molili. Jednom su pasući do kipa došle i same ovce te su počele prigibati koljena i klanjati se Gospinom liku. Pastiri su ih željeli otjerati, ali nisu u tome uspjeli. Ovce su ostale nepomične pred Gospom. Nije im preostalo drugo nego da onako prestrašeni odu povjeriti se župniku, koji se zatim zajedno s njima otišao i osobno uvjeriti. Opazivši da se zbilja nešto čudno događa, uzeo je kip i odnio ga u gerovsku župnu crkvu. Sutradan se kip, kao i u dva naredna puta, vratio na Svetu goru, nakon čega je župnik shvatio znak i na tom je mjestu izgrađena crkva.

SVETIŠTE MAJKE BOŽJE SVETOGORSKE
Crkva Svetog Antuna Padovanskog u Čabru

Predaja kaže da je ovdje prvo bila poveća kapela koja je imala glavni oltar posvećen sv. Antunu Padovanskom i sv. Ivanu Krstitelju sa slikama ostalih svetaca. Kada je zapravo započela gradnja ove monumentalne crkve, smještene na jugozapadnoj strani središnjeg dijela mjesta, do koje vodi stepenište, točno se ne zna. Tijekom proteklih stoljeća, od 1727.g. do danas, zabilježeni su brojni radovi na unutrašnjem uređenju crkve, postavi novih oltara i njihovu blagoslovu. U crkvi se nalazi vrijedna oltarna slika na kojoj je prikazan sv. Antun Padovanski, a rad je poznatog slovenskog slikara Walentina Metzingera iz 1758.g.

CRKVA SVETOG ANTUNA PADOVANSKOG U ČABRU
Crkvica Majke Božje od sedam žalosti

Kapelica Majke Božje od sedam žalosti nalazi se nekoliko kilometara udaljena od mjesta Prezid.  Podignuta je na obroncima brda koje se i danas u narodu zove Žalosni Vrh. Izgrađena je 1851. godine, a sadašnji izgled poprimila je oko 1900-te godine. Prvobitno je i ovdje bila mala kapelica, a na njezinim temeljima danas se nalazi oltar s kipom Marije od sedam žalosti. Pod kapelicom se nalazi izvor s ljekovitom vodom, a ispred raspelo, dar iseljenika iz SAD-a, postavljeno 1903. godine. Nekada je proštenje bilo uz Malu Gospu, a danas je to na Duhovski ponedjeljak i uz Veliku Gospu.

CRKVICA MAJKE BOŽJE OD SEDAM ŽALOSTI
Back to content